Čerpadlo doubka

/album/cerpadlo-doubka/fotografie0255-jpg/
/album/cerpadlo-doubka/fotografie0256-jpg/
/album/cerpadlo-doubka/fotografie0258-jpg/
/album/cerpadlo-doubka/fotografie0259-jpg/

—————


Ve snaze předejít kyslíkovým haváriím a zlepšovat kvalitu vody v tůni odčerpáváme před zahájením rybářské sezóny "zkaženou" vodu z tůně. Tato je nahrazena průsakem kvalitnější labské vody, hlavně při zvýšeném průtoku Labe při jarním tání na horách.

Kapacita čerpadla je cca 100 litrů/sec.  To znamená, že za týden provozu odčerpá asi 60 000 m3 vody, což je zhruba 1/5 obsahu tůně.

Pro pochopení významu výměny vody v tůni je třeba si uvědomit, že po desítky let z uzavřené tůně ubývala voda pouze odparem. Ročně činí odpar nejméně 3600m3 vody, která byla nahrazena průsakem vody z okolních polí, na kterých se intenzivně hospodaří, to znamená hnojí. Protože se odpařuje pouze čistá (destilovaná) voda, koncentrace hnojiv, pesticidů, solí a dalších látek používaných v zemědělství, po 30 let neustále narůstala bez možnosti někam odtéci. Vysoký obsah hnojiv způsobil masivní růst vodních řas a sinic. Velké množství řas při nedostatku slunečního světla spotřebuje z vody téměř všechen kyslík. To se projevuje zejména pod ledem, na kterém leží vrstva sněhu. Řasy nejprve spotřebují kyslík, pak uhynou a klesnou na dno, kde nastanou hnilobné procesy, při kterých je spotřebován zbytek kyslíku a voda je nasycena jedovatými plyny. To je pro rybí obsádku osuné, pokud led včas neroztaje.

Odčerpáváním přehnojené vody tedy bráníme masivnímu růstu řas a problémům s tím spojeným.