Chyby v odevzdaných povolenkách k lovu

13.12.2016 12:19

Nejčastější chyby v odevzdaných povolenkách k lovu ryb:

1. Název revíru v sumáři
Název revíru 401032 je: Labe 20A - NE Doubka, Ostrá, Semická atd. 
Na revíru 401032 má každá voda číslo podrevíru – např. Doubka – 4.
Revír 401029 – Labe 20 – NEMÁ podrevír – nepsat 20 nebo H
2. Revíry v sumáři
Do soupisu revírů v sumáři se zapisují všechny revíry, kde lovící lovil i když nedocílil žádného úlovku. Každý revír musí být zapsán do jednotlivého řádku. V případě, že revír má podrevíry, tak každý podrevír má svůj řádek

3. Součet úlovků ( ks a kg) a docházek 
Součet úlovků musí být spočítán 
a) celkově za určitý druh ryby
b) celkově za určitý revír
c) celkově za všechny revíry

Jestliže v určitém revíru nebyla ponechána žádná ryba, v součtu se kolonky ks a kg proškrtnou nebo se do nich zapíše 0

Součet docházek musí být spočítán
a) počet docházek za každý revír
b) celkový počet za všechny revíry

4. Proškrtání prázdných kolonek
Veškeré prázdné kolonky musí být proškrtány, platí jak pro sumář, tak i pro evidenci docházky.
Řádně ukončenou povolenku k lovu ryb je nutné vrátit nejpozději do 15. ledna 
V případě, že nebude odevzdaná povolenka k lovu ryb řádně ukončena, bude za poplatek opravena

 
 

 

—————

Zpět