Změna doby lovu na mimopstruhových revírech ČRS

21.02.2018 19:30

platnosti od 1. dubna 2018 se mění denní doby lovu ryb v mimopstruhových rybářských revírech následujícím způsobem:

- v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září je povoleno lovit ryby od 4 do 24 hodin

- v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu je povoleno lovit ryby od 5 do 22 hodin.

Denní doby lovu ryb v revírech pstruhových zůstávají beze změny.

—————

Zpět