ČLENSKÁ SCHŮZE

21.02.2017 13:01

P O Z V Á N K A

Výbor místní organizace ČRS Lysá nad Labem zve členy organizace na

 

členskou schůzi,

která se koná dne 11. března 2017 od 08,30 hod. v klubovně MO (ulice Poděbradova – směr Stratov). Občerstvení zajištěno.

 

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1) Zahájení ČS

2) Předání vyznamenání

3) Volba komisí – mandátové, volební, návrhové

4) Zprávy funkcionářů: - jednatele

* hospodáře

* vedoucího rybářské stráže

* vedoucího rybář. kroužku dětí

* účetního

* předsedy dozorčí komise

5) Přestávka

6) Zpráva mandátové komise

7) Volba nového člena výboru MO ČRS

8) Diskuse

9) Návrh usnesení

10) Závěr ČS

 

 

výbor MO ČRS

—————

Zpět