Otázky a odpovědi

Jsem členem jiné místní organizace ČRS a chtěl bych přejít do vaší MO. Co pro to musím udělat?

Vyžádejte si od Vaší MO "převodku člena", ve které Vám potvrdí, že máte splněny členské povinnosti. S touto převodkou a členskou legitimací se dostavte do kanceláře naší MO, kde budete zaregistrován.

—————

Chtěl bych se stát členem vaší MO ČRS a chytat ryby. Dosud nejsem členem ČRS. Co musím pro to udělat?

Musíte se zúčastnit Školení nových členů, které se koná 1x ročně, zpravidla některou sobotu v měsíci únoru.

Na tomto školení se dozvíte veškeré organizační záležitosti spojené s členstvím a možnostmi rybolovu.

Školení zakončené zkouškou je pro nové členy povinné ze zákona o rybářství. Při zkoušce je vyžadována znalost rybářského řádu a rozeznávání ryb podle obrázků.

O absolvování školení Vám bude vydáno potvrzení, na základě kterého Vám místně příslušný Obecní úřad s rozšířenou působností vydá Státní rybářský lístek. Ten je podmínkou pro vydání povolenky k lovu ryb.

 

 

—————

Jaká je ve vaší MO brigádní povinnost?

Brigádní povinnost člena je stanovena na 10 hodin ročně.

Je možná finanční úhrada ve výši 90Kč za hodinu.

Od povinnosti jsou osvobozeni členové nad 60 let, kteří předloží výměr o starobním důchodu, senioři od 65 let, držitelé průkazu ZTP-P, děti do 15ti let a ženy.

 

—————