Upozornění na nejčastější chyby v ukončení povolenek

18.11.2015 16:34

VZOR ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ POVOLENKY K LOVU JE UMÍSTĚN NA VRÁTKÁCH KLUBOVNY MO


Nejčastější chyby :

1. Název revíru v sumáři

Název revíru 401032 je Labe 20A a ne Doubka, Ostrá atd. 

 

2. Revíry v sumáři

Do soupisu revírů v sumáři se zapisují všechny revíry, kde lovící lovil ikdyž nedocílil žádného úlovku. Každý revír musí být zapsán do jednotlivého řádku. V případě, že revír má podrevíry, tak každý podrevír má svůj řádek

Příklad :

Byl jste lovit na Doubkách, Ostré a Staré Ostré

Budou vyplněny 3 řádky sumáře

1 řádek -          Doubka / v sumáři bude uvedeno: číslo revíru - 401032  název revíru - Labe 20A podrevír 4

2 řádek -            Ostrá /  v sumáři bude uvedeno: číslo revíru - 401032  název revíru - Labe 20A podrevír 2

3 řádek - Stará Ostrá /  v sumáři bude uvedeno: číslo revíru - 401032  název revíru - Labe 20A podrevír 3

 

3. Součet úlovků ( ks a kg) a docházek 

Součet úlovků musí být spočítán 

1. celkově za určitý druh

2. celkově za určitý revír

3. celkově za všechny revíry


Jestliže v určité revíru nebyla ponechána žádná ryba, v součtu se kolonky ks a kg proškrtnou nebo se do nich zapíše 0

 

Součet docházek musí být spočítán

1. počet docházek za každý revír

2. celkový počet za všechny revíry

 

4. Proškrtání prázdných kolonek

Veškeré prázdné kolonky musí být proškrtány, platí jak pro sumář, tak i pro evidenci docházky.

 

Řádně ukončenou povolenku k lovu ryb je nutné vrátit nejpozději do 15. ledna do místa kde byla vydána.

Povolenku lze vhodit do schránky u vrátek klubovny MO nebo jí zaslat českou poštou na adresu organizace.

 

Se souhlasem člena, provede opravu povolenky pověřený člen výboru za poplatek v rozmezí od 30,- do 200,- kč - dle složitosti opravy

—————

Zpět